EN

Kalite Politikamız

- Uluslararası ölçekte en ileri teknolojik düzeyde ürünler geliştiren ve üretim yapan bir şirket olmak
- Tüm mühendislik faaliyetlerinin azami hassasiyet ve titizlikle bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi
- Sistem kullanıcılarının isteklerine her zaman öncelik vererek alınan geri beslemelerle ürün geliştirme süreçlerinde hızlı ve etkin çözümler sunmak
- Üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin iç içe ele alındığı hiyerarşik bir yapıdan ziyade bilgi eksenli proje takımları ile ürünlerde teknolojik ve kalite üstünlüğünün sağlanması
- Tüm organizasyon yapısı içerisinde insana yatırım odaklı aynı zamanda ahlaki değerlere uygun bir yapı içerisinde sürekli gelişim ve verimlilik yöntemlerini uygulamak
- Kullanıcı ve yasal şartlara uygun olarak, yürütülen tüm faaliyetlerde güvenilir ve dürüst bir anlayış sergilemek
- Kullanıcı makam, Ar-Ge faaliyeti yürüten alt yükleniciler ve tedarikçilerimize sürekli destek verip birlikte gelişmek